Zwerfvuil en sluikstorten

Zwerfvuil en sluikstorten

Wat

Zwerfvuil, hondenpoep, sluikstorten, … dit alles kost de gemeente  handenvol geld. Het verpest het uitzicht van de gemeente. En het heeft schadelijke gevolgen voor mens en milieu, zeker als het gaat over olieafval, verfresten en andere gevaarlijke producten die in de bodem of in het oppervlaktewater terechtkomen.

Het achterlaten van zwerfvuil, hondenpoep of sluikstorten wordt streng bestraft. Overtreders kunnen volgens het GAS-reglement beboet worden. Daarbovenop wordt een retributie opgelegd die de kosten voor de opruiming doorrekent aan de overtreder.  

Men kan zich dus afvragen of het voor een sluikstorter echt de moeite loont geen vuilniszakken aan te kopen of het afval op een correcte manier aan te voeren naar het recyclagepark.

Wat kan u doen? 

Hou de straten en de natuur schoon. Werp geen afval zomaar weg. Je mag altijd zwerfvuil en sluikstorten melden aan de groendienst.

Wat doen wij?

Na het melden krijg je een bericht van zodra jouw melding is geregistreerd.
De melding wordt automatisch naar de bevoegde dienst gestuurd.
Die zal jouw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.
Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat.