Subsidie – Help onze Zwaluwen

Subsidie – Help onze Zwaluwen

Wat

De terugkeer van de zwaluwen kondigt de lente aan. Zwaluwen overwinteren in Afrika en vliegen in het voorjaar duizenden kilometers om bij ons te komen broeden. Zie je plots opvallend veel bedrijvigheid aan je gevel of in je stal? Dan is dat fantastisch nieuws! Want nestplaatsen voor zwaluwen worden steeds zeldzamer, ondanks de beschermingsstatus van vogels, eieren en nesten.

Er verdwijnen steeds meer geschikte nestgelegenheden en het voedselaanbod daalt door het intensief gebruik van insecticiden. Veel inwoners vinden zwaluwnesten vaak hinderlijk en vaak zijn deze dieren niet meer welkom in stallen of onder kroonlijsten.

Bocholt is een landelijke gemeente met typische landschapskenmerken waar zwaluwen zich thuis voelen en kunnen overleven.

Door een financiële stimulans te bieden aan burgers, landbouwers en medegebruikers van ons landschap, kan een verdere achteruitgang van deze typische vogelsoorten vermeden worden.

Onze gemeenteraad besliste om de bedreigde huis- en boerenzwaluw een steuntje in de rug te geven.  Via een subsidiereglement geven we een financiële tussenkomst voor het behoud en de bescherming van zwaluwnesten.

Hoe aanvragen

Je kan je aanvraag indienen vanaf 1 juni tot 31 juli bij de dienst Omgeving via het online aanvraagformulier (zie groene knop).

Je kan het aanvraagformulier ook downloaden via volgende link: Aanvraagformulier zwaluwnesten

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw

Bedrag

  • kleine zwaluwkolonie (1 t.e.m. 3 nesten): € 25,00 per jaar
  • middelgrote zwaluwkolonie (4 of 5 nesten): € 40,00 per jaar
  • grote zwaluwkolonie (6 of meer nesten): € 50,00 per jaar
  • grote kolonie huiszwaluwen (10 of meer nesten): € 65,00 per jaar

 

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw