Subsidie – Gescheiden riolering

Subsidie – Gescheiden riolering

Wat

De kosten voor het aansluiten op een gescheiden riolering kunnen hoog oplopen. Daarom kent de gemeente een premie toe aan inwoners die willen omschakelen naar een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater.

Hoe aanvragen

De aanvraag kan gebeuren bij de milieudienst. Je dient de premieaanvraag van Fluvius mee te brengen.

Voor wie

De premie is enkel te verlenen voor bestaande particuliere woningen.

Bedrag

Deze bedraagt 50% van alle bewezen kosten verminderd met de door Fluvius toegekende subsidie. Dit heeft wel een maximum van 400 euro. De premie kan maar maximaal 600 euro bedragen.

Procedure

Vooraleer de uitbetaling zal plaatsvinden zal de afkoppeling zowel technisch als administratief door Fluvius gekeurd worden.