Subsidies voor de bescherming van nesten van 5 broedvogelsoorten

Subsidies voor de bescherming van nesten van 5 broedvogelsoorten

Wat

Je kan als landbouwer een beroep doen op een subsidie van het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) voor de bescherming van de nesten van vijf vogelsoorten die regelmatig broeden op de grond van landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Het betreft de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil.

Nestbescherming
Broedsucces en het overleven van de jongen zijn belangrijke factoren in het voortbestaan van verschillende soorten akkervogels. Zo ook voor bovenvermelde soorten. Nestbescherming vermijd dat de nesten en jongen van deze zeldzame broedvogels weggemaaid of vernietigd worden tijdens maai- en oogstwerkzaamheden. Dit geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens de rui van verenkleed wisselen. Nestbescherming kan inhouden dat een perceel of een gedeelte van een perceel pas na de gebruikelijke datum gemaaid of geoogst kan worden.

Hoe aanvragen

Als landbouwer kan je zelf deze subsidie aanvragen, of je kan je laten bijstaan door bijvoorbeeld een vrijwilliger van een lokale natuurvereniging of de VLM bedrijfsplanner. De deadline voor deze aanvraag is 31 augustus 2020. Alle info en voorwaarden hieromtrent kan je terugvinden via onderstaande link.

Bedrag

Met deze ad-hoc subsidie krijg je als landbouwer een vergoeding voor de gederfde inkomsten en de extra inspanningen die hiermee gepaard gaan.

 

grauwe kiekendief

Advies

Heb je vragen over hoe je je landbouwbedrijf en bedrijfsvoering akkervogelvriendelijker kan maken? En welke subsidies hiervoor allemaal bestaan? Neem dan zeker contact met ons op voor een gratis KRATOS biodiversiteitsadvies (modules 5A en 5C).