Andere bekendmakingen (omgeving)

Andere bekendmakingen (omgeving)

BEKENDMAKING PUBLIEKE CONSULTATIE

Onderwerp: Toegankelijkheidsregeling Lozerheide Bocholt

Locatie: Lozerheide, gelegen te Bocholt

Indiener: Agentschap Natuur & Bos

Onderwerp: De toegankelijkheidsregeling van natuurgebied Lozerheide te Bocholt. De toegankelijkheidsregeling bepaalt de toegankelijkheid op maat van het gebied en stelt dus de regels vast die gelden in het gebied (wie waar welkom is).

 

Datum van bekendmaking: 23 september 2021

Inzage dossier: Van 23 september 2021 tot en met 22 oktober 2021

 

Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie.

Gedurende de periode van 23/09/2021  tot en met 22/10/2021 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend: Via mail: aves.limburg.anb@vlaanderen.be

Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES) Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt.

 

Bocholt, 22 september 2021

Namens het Schepencollege

 

Eddie Brebels                                                                                                         Stijn Van Baelen

Algemeen directeur                                                                                               burgemeester