Belastingen

Wat

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur haalt haar inkomsten onder meer uit belastingen. De belangrijkste zijn de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Een belasting die op alle gezinnen van toepassing is, is de dienstenbelasting.
Verder bestaan er nog enkele belastingen die voor bepaalde doelgroepen bestemd zijn, zoals de belasting op tweede verblijven.

Overzicht