Belasting reclamedrukwerk

Belasting reclamedrukwerk

Wat

Belasting op niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Sinds 1 januari 2020 (en tot 31 december 2025) is er in Bocholt een gemeentebelasting geheven op de huis-aan-huisbedeling van niet-geadresseerde drukwerken met een handelskarakter en van gelijkgestelde producten, zoals catalogi en kranten die publiciteit bevatten met handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

De belasting bedoelt uitsluitend drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling. Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.

Bedrag

De belasting bedraagt € 0,01 voor eenbladig drukwerk en € 0,03 voor meerbladig drukwerk. 

Belastingreglement