Besluiten, verslagen, agenda’s

Besluiten, verslagen, agenda’s

Hierin vind je volgende documenten:
 • Agenda’s en notulen van de gemeenteraad
 • Agenda’s en notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Reglementen, verordeningen en lijsten van besluiten, genomen door de verschillende bestuursorganen.

Hoe werkt de bestuurskalender?

Je kan in de kalender zoeken op datum en op trefwoord. We gebruiken daarbij volgende afkortingen:

 • GEM: gemeenteraad
 • RMW: raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)
 • CBS: college van burgemeester en schepenen
 • VB: vast bureau
 • BB: besluit van de burgemeester
 • RVB: raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Niet gevonden wat je zoekt? 

 • In de bestuurskalender vind je enkel informatie die vatbaar is voor openbaarmaking. Vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven zijn niet openbaar.
 • Nog niet gevonden wat je zoekt? Als het gaat om een document dat je kan opvragen i.k.v. openbaarheid van bestuur, vraag het dan online aan.

Klachten over een beslissing