Subsidiereglementen

Subsidiereglementen

Bekendmaking van gemeentelijke subsidiereglementen

Het gemeentebestuur kent diverse toelagen toe voor de meest uiteenlopende zaken. Dit kan gaan voor premies ter ondersteuning van onze verenigingen, premies ter verbetering van het leefmilieu, jumelage, enz. 
Hieronder vind je een overzicht van alle subsidiereglementen die op dit moment van kracht zijn in onze gemeente, met de data van goedkeuring en verschijning op deze website.

Gemeente

Subsidiereglement  Datum goedkeuring schepencollege/gemeenteraad  Datum publicatie website
aanvullende gemeentelijke toelage voor gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater 27 november 2014 21 april 2015
aanvullende gemeentelijke toelage voor gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater 27 november 2014 21 april 2015
subsidiereglement toelagen bezoeken aan de partnerstad Bocholt 27 april 2017 2 mei 2017 
reglement toelage carnavalsstoeten 27 november 2014 21 april 2015 
reglement toelagen voor verenigingen die infrastructuur bezitten of er een erfpacht of opstalrecht op hebben 23 oktober 2014  21 april 2015 
reglement toelage voor uitzonderlijke projecten 28 september 2017 2 oktober 2017
reglement toelagen voor culturele projecten 25 september 2014  21 april 2015
reglement gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie 23 oktober 2014  21 april 2015
reglement toelagen voor jeugdprojecten 23 oktober 2014  21 april 2015
reglement toelagen voor jeugdwerkinitiatieven 24 oktober 2019 4 november 2019
reglement toelagen voor jubilerende verenigingen 6 november 2014  21 april 2015 
reglement tussenkomst school voor organisatie gezonde maaltijden 28 april 2022 5 mei 2022
projectsubsidie middenstand 17 december 2020 21 december 2020
reglement toelagen voor projecten in ontwikkelingslanden 22 december  2016 4 januari 2017 
reglement toelagen voor projecten in het kader van ontwikkelingseducatie 28 augustus 2014  21 april 2015
reglement toelage selectief ophalen van oud papier en karton 27 november 2014 21 april 2015 
reglement toelagen voor seniorenprojecten 28 augustus 2014  21 april 2015 
reglement toelagen seniorenverenigingen 28 augustus 2014  21 april 2015 
reglement toelagen aan erkende sociaal-culturele verenigingen 26 oktober 2016 7 november 2016
reglement toelagen voor speelstraten 28 augustus 2014 21 april 2015
reglement toelagen aan sportverenigingen 24 maart 2022 29 maart 2022
reglement toelage voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks 27 november 2014 21 april 2015 
toelage voor erfgoedprojecten 23 april 2015 28 april 2015
subsidiereglement aankoop AED-toestel  25 oktober 2018 29 oktober 2018
subsidiereglement zwaluwnesten 22 maart 2018 26 maart 2018

OCMW

Subsidiereglement  Datum goedkeuring OCMW raad                             Datum publicatie website
reglement participatie en sociale activering 1 oktober 2020 6 oktober 2020
schoolexterne professionele zorgbegeleiding voor kansarme leerlingen met leerproblemen                                 17 december 2020 22 december 2020 
aankoop laptops voor jongeren 24 juni 2021

25 juni 2021

Mindermobielencentrale: aanpassing kilometervergoeding vrijwillige chauffeurs                      27 oktober 2021  4 november 2021
Participatie en Sociale activering 2021 aankoop Sintpakketten                               27 oktober 2021 4 november 2021
Gezins- en groepsopvanginitiatieven voor baby’s en peuters            24 maart 2022  29 maart 2022