Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB)

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB)

Doel

Op 26 juni 2008 richtte de gemeenteraad van Bocholt het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt, kortweg AGB, op. De bevoegdheden van deze autonome instantie omvatten de sectoren sport, cultuur en het grond- en huisvestingsbeleid. De voordelen van dit AGB zijn vooral terug te vinden op het gebied van de fiscaliteit (o.a. recuperatie BTW).

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt wordt geleid door een raad van bestuur, die uit maximaal 11 leden bestaat. Het dagelijks bestuur is in handen van een directiecomité.

BTW-nummer: 0807 465 513

Beheersovereenkomsten

In een algemene beheersovereenkomst zijn de algemene afspraken tussen AGB en gemeente vastgelegd. Voor al de diverse activiteiten van het AGB werden er verschillende beheersovereenkomsten met de gemeenteraad afgesloten. Zo zijn er momenteel al twee bijzondere beheersovereenkomsten: één voor sport en één voor cultuur. Deze beheersovereenkomsten regelen de financiële verhoudingen tussen de gemeente en het AGB en zorgen voor de afstemming van het beleid van het AGB op dat van de gemeente inzake de exploitatie van de gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur, de sportpromotie, de culturele programmatie en alle ermee verbonden activiteiten. Ook omschrijft het de opdrachten en verantwoordelijkheden van het bedrijf ten opzichte van die van de gemeente.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van het AGB bestaat uit de voltallige gemeenteraad. Hieruit zijn verkozen als: 

Voorzitter:

  • Jan Verjans, schepen, Hoogstraat 22, 3950 Bocholt

Ondervoorzitter:

  • Erik Vanmierlo, Bosheidestraat 15, 3950 Bocholt

Secretaris:

  • Eddie Brebels, algemeen directeur, Vinkstraat 11, 3950 Bocholt 

Toegevoegd zonder stemrecht:

  • Brebels Eddie, algemeen directeur

Directiecomité

Voorzitter:

  • Jan Verjans, schepen, Hoogstraat 22, 3950 Bocholt

Leden:

  • Bert Schelmans
  • Lieve Theuwissen
  • Stijn Van Baelen
  • Marc Vanherk
  • Eric Vanmierlo