College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

In principe vergadert het Bocholter college van burgemeester en schepenen iedere donderdagvoormiddag om 9u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis. Alle beslissingen worden collegiaal genomen. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege. De algemeen directeur maakt het verslag. Om de werking te stroomlijnen hanteert het schepencollege een huishoudelijk reglement (laatste versie 15 mei 2019).

schepen Jos Plessers (Via)

Fonteinstraat 5 | tel. 011 44 12 92

Bevoegdheden: Financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | plattelandsbeleid (Leader)  | plaatsvervangend burgemeester

Zitdag:

schepen Erik Vanmierlo (SAMEN)

Bosheidestraat 14, 0496 26 38 81

Bevoegdheden:

openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | technische dienst | nutsvoorzieningen  | milieu | waters en bosbouw | natuur

Zitdag:

schepen Lieve Theuwissen (Via)

Kaulillerdorp 58, 0473 22 07 72

Bevoegdheden:

dienst vrije tijd | cultuur | toerisme | jeugd | bibliotheek | erfgoed | vrijwilligers |  recreatie  | lokale economie/KMO 

Zitdag:

+ schepen Leo Cardinaels (N-VA)

Kerkplein 8, gsm 0472 79 60 31

Bevoegdheden:

ruimtelijke ordening | wonen en Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid | jumelages | markten en kermissen | feestelijkheden | ontwikkelingssamenwerking | Kempisch tehuis | buitengebiedfuncties | dierenwelzijn | jacht | omgevingsvergunning 

Zitdag:

schepen Marc Vanherk (Via)

Marsestraat 22, tel. 011 44 60 78

Bevoegdheden:

sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg | gezinsbeleid | andersvalidenbeleid | kansarmoede | Welzijnsregio | commissie thuiszorg | kinderopvang | gelijke kansen | preventieve volksgezondheid

Zitdag: