College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

In principe vergadert het Bocholter college van burgemeester en schepenen iedere donderdagvoormiddag om 9u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis. Alle beslissingen worden collegiaal genomen. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege. De algemeen directeur maakt het verslag. Om de werking te stroomlijnen hanteert het schepencollege een huishoudelijk reglement (laatste versie 1 september 2022).

schepen Jan Verjans (Via)

Hoogstraat 22, 089 46 48 86

Bevoegdheden: Financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | plattelandsbeleid (Leader)  | plaatsvervangend burgemeester

Zitdag:

schepen Lieve Theuwissen (Via)

Kaulillerdorp 58, 0473 22 07 72

Bevoegdheden:

dienst vrije tijd | cultuur | toerisme | jeugd | bibliotheek | erfgoed | vrijwilligers |  recreatie  | lokale economie/KMO 

Zitdag:

schepen Erik Vanmierlo (SAMEN)

Bosheidestraat 14, 0496 26 38 81

Bevoegdheden:

openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | technische dienst | nutsvoorzieningen  | milieu | waters en bosbouw | natuur

Zitdag:

schepen Bert Schelmans (N-VA)

Saffraenbergstraat 2, gsm 0485 97 70 43

Bevoegdheden:

ruimtelijke ordening | wonen en Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid | jumelages | markten en kermissen | feestelijkheden | ontwikkelingssamenwerking | Kempisch tehuis | buitengebiedfuncties | dierenwelzijn | jacht | omgevingsvergunning 

Zitdag:

schepen Marc Vanherk (Via)

Marsestraat 22, tel. 011 44 60 78

Bevoegdheden:

sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg | gezinsbeleid | andersvalidenbeleid | kansarmoede | Welzijnsregio | commissie thuiszorg | kinderopvang | gelijke kansen | preventieve volksgezondheid

Zitdag: