Gemeenteraadscommissie(s)

Gemeenteraadscommissie(s)

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.

Iedere gemeenteraadscommissie is samengesteld uit twaalf raadsleden, de voorzitter van de commissie inbegrepen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

In Bocholt zijn er 3 gemeenteraadscommissies : ‘Mens’, ‘Ruimte’ en ‘Algemeen beleid’

Samenstelling

Commissie ‘Mens’

Via: Mathieu Damen, Ann Bernaerts, Jaklien Goyens, Jan Verjans, Friedo Steensels
N-Va: Geertje Das, Hubert Schelmans
SAMEN: Nicole Ketelbuters
Nieuwe Unie: Mia Croonen, Jos Vanmontfort, Sara Vrolix
Aangevuld met raadslid Toon Geusens van Bocholt Beleeft die als raadgevend lid deel uitmaakt van de commissie ‘Mens’

Voorzitter: Sara Vrolix

Commissie ‘Ruimte’

Via: Jan Verjans, Friedo Steensels, Mathieu Damen, Ann Bernaerts, Jaklien Goyens
N-Va: Leo Cardinaels, Lode Vanmierlo
SAMEN: Lieve Willems
Nieuwe Unie: Jos Claessens, Sylvia Dries, Luc Martens
Aangevuld met raadslid Toon Geusens van Bocholt Beleeft die als raadgevend lid deel uitmaakt van de commissie ‘Mens’

Voorzitter:  Friedo Steensels

Commissie ‘Algemeen Beleid’

Voltallige gemeenteraad

Voorzitter: Lieve Willems