Gemeenteraadscommissie(s)

Gemeenteraadscommissie(s)

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.

Iedere gemeenteraadscommissie is samengesteld uit twaalf raadsleden, de voorzitter van de commissie inbegrepen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

In Bocholt zijn er 3 gemeenteraadscommissies : ‘Mens’, ‘Ruimte’ en ‘Algemeen beleid’

Samenstelling 

 (laatste aanpassing: gemeenteraad 28 april 2022)

Commissie ‘Mens’

Via: Mathieu Damen, Ann Bernaerts, Pieter Schuurmans, Friedo Steensels, Guido Schonkeren
N-Va: Geertje Das, Ann Vande Weyer
SAMEN: Nicole Ketelbuters
Nieuwe Unie: Luc Martens, Jos Vanmontfort, Sara Vrolix
Aangevuld met raadslid Toon Geusens van Bocholt Beleeft die als raadgevend lid deel uitmaakt van de commissie ‘Mens’

Voorzitter: Sara Vrolix

Commissie ‘Ruimte’

Via: Friedo Steensels, Mathieu Damen, Ann Bernaerts, Guido Schonkeren, Pieter Schuurmans
N-Va: Bert Schelmans, Anja Smids
SAMEN: Lieve Willems
Nieuwe Unie: Sylvia Dries, Luc Martens, Jos Vanmontfort
Aangevuld met raadslid Toon Geusens van Bocholt Beleeft die als raadgevend lid deel uitmaakt van de commissie ‘Ruimte’

Voorzitter:  Friedo Steensels

Commissie ‘Algemeen Beleid’

Voltallige gemeenteraad

Voorzitter: Lieve Willems