CIPAL DV

Missie/doelstelling

Cipal DV – C-Smart – stelt, als intergemeentelijk samenwerkingsverband, de belangen van al onze lokale besturen voorop. Als vernieuwende en stuwende kracht wil C-smart van onderuit alle lokale besturen verenigen op het vlak van hun belangen inzake digitalisering, een community uitbouwen met bedrijven, kennisinstellingen en burgers en, waar relevant, strategische partnerschappen aangaan. Door deze netwerken kunnen lokale besturen zelf de richting van hun beleid bepalen en analyseren welke digitale innovaties lokaal, voor hun inwoners, een meerwaarde kunnen betekenen, zodat we bouwen, stap voor stap, aan het lokaal bestuur van de toekomst.

https://www.c-smart.be/cipal/

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte CIPAL DV

Statuten

Statuten CIPAL DV

Werking/afgevaardigden

Raad van bestuur vergadert maandelijks, de vergoeding wordt op de Algemene Vergadering van 27 juni bepaald (agendapunt: 8)
De Algemene Vergadering komt 2x per jaar samen (3x in 2019 voor de aanduiding van een nieuwe RvB): geen bezoldiging

Afgevaardigde in de Algemene Vergadering:
Effectieve afgevaardigde: Jan Verjans
Plaatsvervanger : Jaklien Goijens

Verslagen

– raad van bestuur: https://www.c-smart.be/cipal/verslagen-raad-van-bestuur/

– Algemene vergaering : https://www.c-smart.be/cipal/verslagen-algemene-vergadering/