ERSV Limburg vzw

ERSV Limburg vzw

Missie/doelstelling

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg is de organisatie die in Limburg het sociaal-economisch overleg m.b.t. de streekontwikkeling organiseert en ondersteunt. Dat gebeurt binnen de Sociaal Economische Raad van de Regio (SERR) Limburg, het overlegplatform van de sociale partners, en binnen het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Limburg, waar sociale partners en lokale besturen met elkaar overleggen. 

Het ERSV bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging. De Raad van Bestuur bestaat uit 12 bestuurders.

De Algemene Vergadering vindt tweemaal per jaar plaats. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vereniging dit vereist, met een minimum van tweemaal per jaar. In de praktijk vergadert de Raad van Bestuur maandelijks op de eerste donderdag van de maand (met uitzondering van juli-augustus)

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte ERSV Limburg vzw

Statuten

Statuten ERSV Limburg vzw

Werking/afgevaardigden

De gemeentelijke vertegenwoordiger voor de gemeente Bocholt in de Algemene Vergadering ERSV is burgemeester Stijn Van Baelen. Er is geen vergoeding of presentiegeld verbonden aan deze afvaardiging.