Fluvius Limburg

Missie/doelstelling

– zie voorlopige statuten
– ondernemingsplan 2019-2014

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte Pligas (1 juli 1970)

Statuten

Gecoördineerde statuten (17 december 2018)

Werking/afgevaardigden

Namens Bocholt zijn vertegenwoordigd in onze bestuursorganen :
• De heer Erik Vanmierlo – afgevaardigde in het Regionaal Bestuurscomité Noord   – hier is geen presentievergoeding aan verbonden  – wel een verplaatsingsvergoeding
• De heer Godfried Steensels – afgevaardigde algemene vergaderingen – geen vergoeding
• Mevrouw Ann Bernaerts – plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergaderingen – geen vergoeding