Fluvius OV

Missie/doelstelling

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging is de maatschappij waarin de statutaire medewerkers van de vroegere Infrax-distributienetbeheerders zijn ondergebracht. Vanuit Fluvius Opdrachthoudende Vereniging wordt dat deel van het personeel gedetacheerd naar Fluvius System Operator cvba.

Oprichtingsakte

Statuten

Gecoördineerde statuten Fluvius 20 juni 2018

Werking/afgevaardigden

Binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging participeren er 111 gemeenten die op hun beurt participeren in respectievelijk lnfrax West, PBE, Fluvius Antwerpen en Fluvius Limburg.
Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur telt 6 bestuurders.
Er wordt in principe maandelijks vergaderd te Brussel.
Gemeentelijke vertegenwoordigers (tot eind 2024)

  • effectieve vertegenwoordiger : de heer Friedo Steensels, raadslid
  • plaatsvervanger: mevrouw Ann Bernaerts, raadslid

Aan de afvaardiging van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger is geen vergoeding verbonden.