Logo Limburg

Missie/doelstelling

https://www.logolimburg.be/content/over-logo-limburg

Oprichtingsakte

Niet ontvangen.

Statuten

Statuten Logo – staatsblad 28 januari 1999

Werking/afgevaardigden

Het bestuur van Logo Limburg bestaat uit een Algemene Vergadering waarin organisaties vanuit verschillende settings (lokale besturen, onderwijs, hulpverleners, …) vertegenwoordigd zijn. 
Ook de gemeente Bocholt is lid van dezeAlgemene Vergadering en wordt hierin vertegenwoordigd door Mark Vanherk. 
De algemene vergadering kiest om de 6 jaar (valt samen met onze erkenningsperiode) uit haar leden de raad van bestuur. 
De raad van bestuur kiest uit haar leden het dagelijks bestuur. 

Vergaderfrequentie:
A.V. : 1 x/jaar
RVB:  4 keer per jaar
SB: +/- 6 keer per jaar

Er is aan geen enkel bestuursmandaat een vergoeding verbonden.  Enkel de afgelegde kilometers om naar het overleg te komen, worden vergoed volgens de wettelijke tarieven.