Nuhma

Missie/doelstelling

Nuhma is een investeringsholding in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal. De kerntaken van Nuhma situeren zich in twee gebieden, met name in de productie van hernieuwbare energie en het leveren van diensten voor én aan haar aandeelhouders, de gemeenten.

Nuhma heeft diverse participaties in vennootschappen die actief zijn in de productie van hernieuwbare energie. Denk hierbij aan bedrijven zoals Aspiravi, C-Power, Northwind,… die instaan voor windenergie op land en op zee. Voorts zijn er directe en indirecte participaties in biomassa en compostering via Bionerga en A&S Energie. Daarnaast zijn er deelnemingen in projecten rond waterkracht en transport van energie.

Nuhma zet ook actief in op het ontplooien van diensten voor de steden en gemeenten. Hierin kaderen participaties in o.a. Green Valley Belgium, s-Lim, 3E en Nuhmeris. Dankzij het centraliseren van investeringen in (slimme) diensten ontstaan er inherent kostenbesparingen voor de steden en gemeenten doordat de nodige schaalgrootte wordt bereikt en synergiën optimaal worden benut.

Oprichtingsakte

Nuhma cvba betreft een samenwerking tussen gemeenten die niet ressorteert onder het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Bijgevolg dient de gemeente noch de oprichtingsakte noch de statuten van Nuhma cvba te publiceren op onze website overeenkomstig het Decreet lokaal bestuur.

Statuten

Statuten Nuhma 15 juni 2017

Werking/afgevaardigden

Als aandeelhouder van Nuhma heeft de gemeente Bocholt de heer Bert Schelmans aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Nuhma, met als plaatsvervanger mevrouw Anja Smids. De gemeente heeft echter geen mandaat in de raad van bestuur van Nuhma.