VVSG

Missie/doelstelling

De VVSG (Vlaamse Vereneniging voor Steden en Gemeenten) is belangenbehartiger, dienstverlener en netwerkorganisatie van en voor de lokale besturen. 

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte VVSG 1994

Statuten

Statuten VVSG

Werking/afgevaardigden

De bestuursorganen van de VVSG vzw zijn de Algemene Vergadering, waar uw gemeente wordt vertegenwoordigd door de afgevaardigde die door de gemeente werd aangeduid, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur.  De samenstelling van deze bestuursorganen kan je terugvinden het kennisnetwerk.  Daarnaast werden er ook nog 6 bestuurlijke commissies samengesteld ter ondersteuning van de bestuursorganen.  

De presentiegelden voor de mandatarissen werden nog niet vastgelegd. Dit moet nog gebeuren door de Raad van Bestuur.