Welzijnsregio Noord-Limburg

Welzijnsregio Noord-Limburg

Missie/doelstelling

Naast Welzijnsregio Noord-Limburg als vereniging van de OCMW’s van Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt vormen deze zelfde acht gemeenten een intergemeentelijke samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband heeft als doelstelling om middels regionale samenwerking te komen tot individueel sterke gemeenten die hun dienstverlening professioneel, deskundig en kwaliteitsvol aan hun inwoners kunnen aanbieden. Gemeenten hebben soms afzonderlijk een te kleine schaal om dit dienstenaanbod volledig zelf te organiseren. Vandaar de gezamenlijke organisatie om dit hiaat aan te vullen, maar wel met een lokaal aanbod.

Aansluitend is het de tweede doestelling om middels het samenwerkingsverband te komen tot een sterke regio Noord-Limburg met een goed onderbouwde afstemming tussen de lokale besturen zodat vanuit een versterkte positie kan samengewerkt/onderhandeld worden met andere instanties, veelal ook bovenlokaal georganiseerd.

Oprichtingsakte en statuten

Oprichtingsakte DISV Regio Noord-Limburg

Werking/afgevaardigden

Volgens de statuten worden de gemeenten in de algemene vergadering vertegenwoordigd door al hun raadsleden. Het stemrecht in de algemene vergadering is in verhouding tot de kapitaalsinbreng en het bevolkingsaantal.

Zo heeft de gemeente Bocholt ingetekend voor 7 aandelen voor een bedrag van € 1.750,00 en heeft hierdoor 1 stem in de algemene vergadering.

De stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering is schepen Marc Vanherk.

Daarnaast heeft gemeente Bocholt één bestuurder in de Raad van Bestuur. Hiervoor werd door gemeente Bocholt burgemeester Stijn Van Baelen voorgedragen.

Er worden aan de bestuurders geen presentiegeld of vergoedingen uitgekeerd.