Bijzonder comité van de sociale dienst

Bijzonder comité van de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW: 6 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder;

In toepassing van artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt medegedeeld dat de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst de volgende is:

Partij (aantal zetels)
Via (2)
NU (2)
NVA (1)
SAMEN (1)
Bocholt beleeft (0)
Totaal (6)

Voorzitter: Marc Vanherk

Leden:

  • Marc Van Dooren, Ria Voortmans (Via)
  • Michel Boonen (N-VA)
  • Raf de Wit (SAMEN)
  • Henri Bots, Marc Vandael (Nieuwe Unie)