Vast bureau

Vast bureau

Wat

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.
In principe vergadert het vast bureau iedere donderdagvoormiddag meteen aansluitend op het college van burgemeester en schepenen in de schepenzaal van het gemeentehuis.
Alle beslissingen worden collegiaal genomen.
De burgemeester is eveneens van rechtswege voorzitter van het vast bureau.
De algemeen directeur maakt het verslag. Om de werking te stroomlijnen hanteert het vast bureau een huishoudelijk reglement.

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen.