Mindermobielencentrale – vrijwilligerswerk

Mindermobielencentrale – vrijwilligerswerk

Wat

De Minder Mobielen Centrale biedt vervoer aan Bocholtenaren die tijdelijk of definitief geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer zoals zieken, gehandicapten, bejaarden,…   De gebruikers hebben een beperkt inkomen en zijn geregistreerd als lid.  We vervoeren mensen voor bv. allerhande medische behandelingen, ziekenbezoek, administratieve verplichtingen, deelname aan socioculturele activiteiten enz.

Wie

Inwoners van Bocholt die in bezit zijn van een eigen wagen en een rijbewijs kunnen een vrijwillige chauffeur worden van de MMC.  Je verzekeringsmaatschappij moet akkoord gaan met het vrijwilligerswerk. 

Als je werkloos bent of langdurig ziek bent dan dien je ook een goedkeuring te hebben van de RVA of de adviserend geneesheer.

Je ontvangt van de gebruikers een onkostenvergoeding van € 0,35 per gereden km.

Hoe aanvragen

Indien je interesse hebt of meer informatie wenst, neem dan contact op met de MMC-coördinator via het algemeen nummer van het OCMW.