Adviesorgaan Sport

Adviesorgaan Sport

Het adviesorgaan voor sport, ook wel sportraad genoemd, is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. De sportraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende sportverenigingen.

De algemene vergadering van het adviesorgaan Sport telt 79 stemgerechtigde leden (verenigingen).
Onderverdeeld in competitiesport (4 secties)  en recreatiesport (6 secties).
De algemene vergadering komt jaarlijks twee keer bij elkaar. Ze geeft advies over diverse thema’s.
De bestuursraad van het adviesorgaan sport , samengesteld uit de sectievoorzitters, de schepen van sport, de Sportfunctionaris en de sportpromotor telt 15 leden.
De bestuursraad vergadert jaarlijks 4 keer.
De bestuursraad ondersteunt de activiteiten van de sportdienst  zoals : avondloop, kampioenenhulde, scholenveldloop en bosloop.

Heb je interesse in de sportraad, wil je extra informatie of wil je meewerken als vrijwilliger ? Stuur gerust een mail naar sportdienst@bocholt.be!

Link naar statuten

Samenstelling

Voorzitter sportraad
Geert Heynickx (geert.heynickx@biotechnicum.be)

Schepen van sport

Sportfunctionaris
René Schetz (sportdienst@bocholt.be)

Leden bestuursraad sportraad

Aangesloten verenigingen sportraad