Adviesorgaan voor mensen met een handicap en mobiliteit

Adviesorgaan voor mensen met een handicap en mobiliteit

Deze erkende raad geeft advies aan het gemeentebestuur met als doel het bevorderen van het welzijn van personen met een handicap in alle beleidsdomeinen van onze gemeente (cultuur, sport, wonen,…) en waakt over de toegankelijkheid in ruime zin (gemeentelijke gebouwen, wegennet, openbare ruimtes, mobiliteit, communicatie,…).

Samenstelling

Het adviesorgaan voor personen met een handicap en toegankelijkheid is een adviesorgaan van het gemeentebestuur.

Dit adviesorgaan bestaat uit:

  • stemgerechtigde leden: 4 afgevaardigden van verschillende verenigingen die een werking hebben rond gehandicaptenzorg en toegankelijkheid en 7 deskundigen ( personen die vanuit hun werkervaring of hun persoonlijke interesse meedenken)
  • twee waarnemers: de schepen voor gehandicaptenbeleid en toegankelijkheid en de betrokken ambtenaar.

Het adviesorgaan voor personen met een handicap en toegankelijkheid komt 3 à 4 maal per jaar samen.

2015-04-23 Organiek reglement ‘adviesorgaan voor personen met een handicap en toegankelijkheid’ – goedkeuring

Dagelijks bestuur:

Waarnemers:

Aangesloten verenigingen:

Deskundigen:

Beckers Lieve: lievebeckers@hotmail.com
Cardinaels Rik: rik.cardinaels@telenet.be
Engelen Maddy: standfordt@gmail.com
Houben Suzy: suzy.apers@telenet.be
Jacobs Liesbeth: liesbeth.jacobs@hotmail.com
Kusters Jef: lievew58@gmail.com

Heb je interesse in de adviesraad voor personen met een handicap en toegankelijkheid, wil je extra informatie of wil je meewerken als vrijwilliger?