Adviesorgaan voor senioren (seniorenraad)

Adviesorgaan voor senioren (seniorenraad)

Doel

Deze erkende raad geeft advies aan het gemeentebestuur met als doel het bevorderen van het welzijn van de senioren in alle beleidsdomeinen van onze gemeente.  De seniorenraad heeft bovendien als opdracht het bevorderen van het overleg tussen het gemeentebestuur, het seniorenwerk en de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijk seniorenbeleid.

Organiek reglement

Samenstelling

Voorzitter: Bots Henri, henri.bots@telenet.be

Ondervoorzitter: functie vacant

Secretaris: Liesbeth Palmans,  liesbeth.palmans@skynet.be

Penningmeester: Piet Janssen,  pietjanssen@skynet.be

Aangesloten verenigingen:

Lid van de raad assistentiewoningen woon- en zorgcentrum “ De Voorzienigheid “

  • Schuermans Thieu

Deskundigen (personen die vanuit hun werkervaring of persoonlijke interesse meewerken)

Piet Janssen, pietjanssen@skynet.be
Luys Marcel, marcel.luys@telenet.be
Anita Claes, anita.claes1@telenet.be
Arlette Drijkoningen, arlette.drijkoningen@gmail.com
Kusters Jef, lievew58@gmail.com
Vangerven Elisa, mathieu.kenis@telenet.be

Niet-stemgerechtigde leden (waarnemers)