Adviesraad voor Toerisme

Adviesraad voor Toerisme

Samenstelling

Het adviesorgaan voor toerisme, ook wel Toeristische raad genoemd, is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. De adviesraad  bestaat uit een dagelijks bestuur.
Dit bestuur komt maandelijks samen en bestaat uit 10 vrijwilligers + de schepen en de ambtenaar van toerisme.

Voorzitter
Marnix Maes: marnixmaes@skynet.be

Ondervoorzitter 
Jose Schrooten: jose.schrooten@telenet.be 

Secretaris 
Armand Houbrechts: houbrechts.armand@telenet.be

Andere leden:

Bart Vossen, Hanneke Van Kemenade, Lieve Vandermeulen, Lieve Bergmans, Lieve Tuyaerts, Lieve Theuwissen (schepen), Davy Timmermans (ambtenaar)

Indien je interesse hebt om je bij deze raad aan te sluiten kan je je altijd kandidaat stellen bij de dienst voor toerisme (089 20 19 30 – toerisme@bocholt.be).

Doelstellingen

De toeristische raad heeft in het algemeen tot doel de uitstraling van Bocholt als toeristisch aantrekkingspunt naar buiten te brengen en te vergroten.

De concrete doelstellingen omvatten de volgende punten:

  • het bekend maken en promoten van toeristische bezienswaardigheden en toeristische infrastructuren van Bocholt
  • het bekend maken van toeristische evenementen te Bocholt, zowel binnen als buiten de gemeente
  • het organiseren van allerhande toeristische activiteiten, en daarvoor de Bocholter verenigingen aansporen tot medewerking
  • het creëren van publiciteits- en promotiemateriaal
  • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake toeristische aangelegenheden
  • het ijveren voor het behoud van het cultuur-historisch patrimonium van de gemeente
  • het aankopen, beheren en/of medebeheren van toeristische infrastructuren

De toeristische raad wil deze doelstellingen realiseren op een democratische wijze, en zonder zich te verbinden aan een politieke, ideologische of filosofische strekking.

Link naar de statuten