Adviesorgaan voor gezinsbeleid (gezinsraad)

Adviesorgaan voor gezinsbeleid (gezinsraad)

Het adviesorgaan voor gezinsbeleid telt 12 vrouwen waardoor de samenstelling niet voldoet aan de wettelijke vereisten dat maximum twee derde van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn.

Het college zal niettegenstaande de samenstelling van het adviesorgaan niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten voor een erkend adviesorgaan, het adviesorgaan voor gezinsbeleid bij het gemeentebeleid betrekken op de wijze zoals verwoord in het organiek reglement van het adviesorgaan voor gezinsbeleid van 29 augustus 2013.

(Beslissing college van Burgemeester en schepenen van 12 december 2019).

Bijlage: Organiek reglement gezinsraad

Dagelijks bestuur:

Aangesloten verenigingen:

Deskundigen (personen die vanuit hun werkervaring of persoonlijke interesse meewerken)

Waarnemers

Word lid van de gezinsraad Bocholt!

Vind jij het gezin belangrijk in onze samenleving? Wil jij meedenken over het gemeentelijk gezinsbeleid? Dan ben JIJ welkom bij de gezinsraad van Bocholt. Voor meer informatie: neem contact op met één van de vermelde contactpersonen.
Ook al wens jij geen lid te worden van de gezinsraad, maar heb je toch (een) bepaalde suggestie(s) over het gemeentelijke gezinsbeleid, neem dan contact op met één van de vermelde contactpersonen.

Activiteiten

Organisatie gemeentelijke babyborrel
Klik hier voor meer informatie over de gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie.
In 2022 zal de babyborrel plaatsvinden op zaterdag 23 april , in het Parochiehuis van Bocholt (aanvang 14u00).

Medewerking aan plantjesweekend “Kom Op Tegen Kanker”
Leden van de gezinsraad verkopen plantjes op 18 september 2021 in de voormiddag aan Delhaize en Carrefour Bocholt en Spar Kaulille.

Organisatie Tuttenboomdag
Tutteren geeft aan een kind een gevoel van geborgenheid en rust.  Maar langdurig tutteren kan kwalijke gevolgen hebben.  Zo kan tutteren bijvoorbeeld leiden tot vervorming van de kaak en het gebit en tot een grote kans op vertraagde spraakontwikkeling. De Tuttenboom in het Beukenhof is een plaats waar kleuters van 3 tot 5 jaar, het hele jaar door terecht kunnen om afscheid te nemen van hun  tutje.  De eekhoorntjes zullen er dan verder voor zorgen. In 2022 worden de ingezamelde tutjes in de tuttenboom gehangen op zaterdag 23 april (na de gemeentelijke babyborrel).