MiNa-raad

 

Doel

 

In 2020 werd er een MiNaraad opgericht. MiNa staat voor milieu en natuur. Deze raad bestaat uit 13 leden. Het gemeentebestuur zal het bovengenoemde adviesorgaan voor milieu en natuur betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid.

De adviesraad zal om advies gevraagd worden over aangelegenheden die betrekking hebben op milieu, natuur en duurzaamheid. Daarnaast heeft het adviesorgaan voor milieu en natuur de mogelijkheid om tal van aangelegenheden en beleidsdossiers, waarvan er milieubelangen van toepassing zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met schepen van milieu.

De schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar fungeren als informatieverstrekkers van de raad.

Voorzitter: Jos Gorssen