BE-Alert waarschuwingssysteem bij noodsituaties

BE-Alert waarschuwingssysteem bij noodsituaties

BE-Alert is een toepassing die ons in staat stelt om je een sms’je te sturen bij een noodsituatie in jouw buurt. Ben jij nog niet geregistreerd? Doe dat dan zeker. Zo kunnen we je verwittigen, als het op een dag bij jou in de buurt nodig zou zijn. Al hopen we van niet!

Wat

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Gemeente Bocholt werkt met BE-Alert, een alarmeringssysteem van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarmee we iedereen op wie een noodsituatie impact heeft, snel kunnen bereiken. Je krijgt snel én correcte informatie, rechtstreeks van de bron via  een e-mail, sms of telefoontje.

Bij een grote noodsituatie kan het alarmeringssysteem ook sms-berichten uitsturen op basis van de locatie van de crisis. Iedereen die op dat moment fysiek aanwezig is in die zone, krijgt dan een sms. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je een dag aan zee bent of in een pretpark als er daar een probleem opduikt. Het systeem, dat werkt op basis van de locatie van uw gsm, is uniek in België.

Melding van noodsituatie

Bij een noodsituatie (brand, milieuramp, natuurramp) kan het Crisiscentrum van de federale overheid, de gouverneur van uw provincie of uw burgemeester beslissen om een boodschap via BE-Alert te versturen naar alle inwoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de noodsituatie. U ontvangt het bericht, ook al bent u niet thuis. Volg de aanbevelingen in het bericht.

Op de website Risico-info.be van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vindt u meer info over wat u kunt doen voor, tijdens of na verschillende noodsituaties. Op de website mijnnoodplan.be kunt u zelf een noodplan op maat maken dat u helpt om snel te reageren als er iets ernstigs gebeurt.

Kostprijs

Inschrijving en ontvangst van alarmberichten zijn gratis.

Waarom inschrijven

Hoe meer mensen aangesloten zijn bij BE-Alert, hoe meer gestructureerd de hulpverlening en een eventuele evacuatie zullen verlopen. BE-Alert is één van de meest efficiënte communicatietools tijdens een noodsituatie. Hoe meer Bocholtenaren zich inschrijven, hoe waardevoller dit alarmeringssysteem wordt.

Hoe inschrijven

Voor welke locatie(s) je berichten over een mogelijke noodsituatie ontvangt, dat kies je volledig zelf. Je woont in Bocholt maar werkt bijvoorbeeld in Hasselt? Registreer dan beide adressen, en je blijft steeds op de hoogte. Als je kind schoolloopt in een andere stad, kan je dat adres ook registreren. Verhuis je, of ga je elders werken en wil je die adressen wijzigen? Je ontvangt een login zodat jij je adressen (max. vijf) te allen tijde kan aanpassen.

Test test test…

In 2019 hebben we het systeem getest. Het doel van de testberichten is tweeledig. In de eerste plaats kunnen we het systeem technisch testen, maar tegelijk willen we ook dat nog meer Bocholtenaren het systeem leren kennen. Daarom wordt in het bericht ook gevraagd of hun familie en vrienden ook al ingeschreven zijn. Het is de bedoeling dat ingeschrevenen hun omgeving mee aansporen om hetzelfde te doen.