Noodplanning

Noodplanning

Een efficiënte rampenbestrijding vergt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten). Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op een rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt. Dit gebeurt in de veiligheidscel.

De cel Noodplanning bestaat uit de burgemeester, de noodplanambtenaar en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

Belangrijkste taken

  • opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
  • organiseren van oefeningen
  • evalueren van noodsituaties en oefeningen
  • organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning
  • opmaken van de risico’s en risicoanalyse

Disciplines (D)

* D1 brandweer
* D2 medisch
* D3 politie
* D4 logistiek
* D5 informatie

Samenstelling gemeentelijke veiligheidscel

De samenstelling van de gemeentelijke veiligheidscel is vastgelegd in een gemeenteraadsbesluit.

gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2016

Ambtenaar noodplanning

Peter Paesen
tel. 089 20 19 38
e-mail: peter.paesen@bocholt.be