Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Wat

De gemeente Bocholt is verantwoordelijk voor het onderhoud van de verkeerssignalisatie op haar grondgebied. Onder verkeerssignalisatie verstaan we zowel straatnaamborden als bijvoorbeeld een verkeersbord ‘spelende kinderen’.

Een aantal wegen op het grondgebied van Bocholt zijn in het beheer van het Vlaams Gewest. Het gaat hier om de N747 (Steenweg op Kleine Brogel, Fabriekstraat en Lozerstraat), N76 (Lozerheide en Hamonterweg) en de N73 (Grote Baan). De N76h (Dorpsstraat, Sportlaan, Brugstraat en Breeërweg) is recentelijk overgedragen aan de gemeente.
Is er op deze wegen een probleem met de verkeerssignalisatie? Dan kan je dat melden bij de gemeente Bocholt, maar de gemeentelijke diensten zullen dit probleem niet zelf kunnen oplossen. Zij zullen deze problemen voor verdere afhandeling overmaken aan de gewestelijke overheid.

Wat kan u doen?

Als je een bord opmerkt dat beschadigd is, zijn kleur verliest, onleesbaar wordt… dan kan je dit melden bij de dienst Mobiliteit en verkeer.  Dit geldt niet alleen voor de borden maar ook voor de palen waarop de borden gemonteerd worden. Zie je beschadigde palen of palen die schuin staan? Dan kan je dit eveneens melden.

Wat doen wij?

Wij zullen deze signalisatie vervangen.