Openbaar groen

Wat

De gemeente hecht groot belang aan haar openbaar groen en het onderhoud ervan.

Met de term openbaar groen verwijzen we naar plantenvakken, bermen, grachten, planten en bomen, onkruid, onderhoud speelpleinen, wandel- en menwegen.

Mensen die in een groene omgeving wonen ervaren hun levenskwaliteit positiever en gezonder. De bomen en planten leveren noodzakelijke nestgelegenheid, beschutting en voedsel aan allerlei dieren. Ze verbeteren ook de luchtkwaliteit, temperen het omgevingsgeluid, de temperatuursextremen en de wind.

De groendienst staat in voor de netheid van het openbaar domein en voor het onderhoud van het openbaar groen. Vaak worden de medewerkers aangesproken door particulieren om ook hun groenafval mee af te voeren met het afval van de gemeente. Dit kan echter niet.

De gemeente evalueert voortdurend de bomen aanwezig op openbaar domein. Er worden nieuwe aangeplant. Oude en zieke bomen worden verwijderd en vervangen.

Wat kan u doen?

Gebreken aan ons openbaar groen kan u melden aan de groendienst via de meldknop.

Wat doen wij?

Na het melden krijg je een bericht van zodra jouw melding is geregistreerd.
De melding wordt automatisch naar de bevoegde dienst gestuurd.
Die zal jouw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.
Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat.