Planten van bomen en hagen

Planten van bomen en hagen

Wat

De wetgeving voor plantafstanden is een van de oudste nog geldende wetgevingen van België, namelijk het veldwetboek (7 oktober 1887). Hoofdstuk 5, artikel 35 zegt het volgende: Hoogstamminge bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen de hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant.

Bomen moeten volgens het veldwetboek 2 meter afstand houden van de perceelsgrens.

Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden moeten minstens 50 cm van de perceelsgrens staan.