Strooiplan – strooiroutes

Strooiplan – strooiroutes

Wat

Onze gemeente beschikt over een strooiplan dat steeds strikt wordt toegepast. In dit plan krijgen de hoofdwegen uiteraard voorrang en wordt er ook rekening gehouden met fietspaden en met routes voor openbaar vervoer. Voor het strooien doen we beroep op heel het personeel van de technische dienst dat 24 uur op 24 moet kunnen uitrukken. 

Het strooiplan van de gemeente Bocholt bevat een beschrijving van de verschillende strooiroutes van de wegen in eigen beheer en beschrijft welke locaties en wegen voorrang krijgen bij het strooien. Bepaalde plaatsen moeten immers altijd bereikbaar blijven, denk maar aan het gemeentehuis, de politie, het rusthuis, de kinderopvangdiensten en de scholen. Als er sneeuw of ijzel voorspeld wordt, strooien we uit voorzorg. Tijdens het sneeuwen en vlak erna strooien we opnieuw. Naargelang de situatie en het tijdstip wordt de route bepaald. We hebben twee hoofdroutes en twee bijkomende routes voor de twee zoutstrooiers. Ook houden een lijst met pijnpunten (terugkomende problemen buiten de strooiroutes) bij. Verder staan er een dertigtal zoutbakken op openbare plaatsen en wordt er personeel uitgestuurd dat manueel ruimt en strooit. In de periode van 29 oktober tot 25 maart is er permanent een strooidienst van twee personen in stand-by.

Alle inwoners van Bocholt kunnen op deze manier binnen de 500 meter op een gestrooide weg geraken. Bij het opstellen van de prioriteiten is er rekening gehouden met verbindingswegen voor auto’s maar zeker ook met fietsers. Alle wegen behandelen, is natuurlijk niet mogelijk. Het is vaak beter om niet te strooien op binnenwegen dan een éénmalige bestrooiing omdat het effect dan vaak omgekeerd is: het zout verspreid zich, wordt niet voldoende ingereden en de toplaag bevriest opnieuw zodat je een ware ijspiste krijgt. We hebben momenteel zeker voldoende zout in voorraad om een zware winter te overbruggen.

Let op: 
De gewestwegen in onze gemeente (Hamonterweg, Fabriekstraat, Steenweg op Kleine Brogel, Grote Baan, Lozerstraat en Lozerheide) worden gestrooid door de diensten van het Vlaams Gewest.