Onkruidbestrijding zonder pesticiden

Onkruidbestrijding zonder pesticiden

Wat

Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu op korte en lange termijn. Ze spoelen met het regenwater mee naar de riolen en komen in onze waterlopen en het grondwater terecht.

Vlaanderen bouwt daarom al jarenlang het gebruik van pesticiden af door steeds strengere regels op te leggen.

Verbod op gebruik van pesticiden op openbaar domein

Sinds januari 2015 geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod voor het gebruik van pesticiden op het openbaar domein. Enkel onder specifieke voorwaarden mogen steden en gemeenten beperkt nog chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken tot ten laatste 2021.

Gemeente Bocholt streeft ernaar het pesticidegebruik jaarlijks af te bouwen zodat vanaf 2022 het volledige openbaar domein pesticidenvrij wordt onderhouden.

Sinds het verbod bestrijdt onze groendienst het onkruid met bosmaaiers, branders, heet water installatie, borstelmachines en schoffels.

Door deze manier van werken kan het onkruid enkel nog bestreden worden als het er effectief is. Met als gevolg dat hier en daar dan ook tijdelijk “ongewenst groen” te zien zal zijn. En dit vraagt dan ook een mentaliteitswijziging van iedereen.

Wenst u een milieuvriendelijker onderhoud van uw tuin?

Meer info op www.zonderisgezonder.bewww.velt.be.