Inname openbaar domein en signalisatievergunning

Inname openbaar domein en signalisatievergunning

Wat

Als je verhuist, als je een grote levering verwacht, of als je verbouwingen of bouwwerken uitvoert, waarbij je een container, een stelling, of een vrachtwagen… moet plaatsen, dan kan het gebeuren dat je een gedeelte van het openbaar domein (berm, fietspad, parkeerplaatsen, rijbaan, …)
nodig hebt om de klus te kunnen klaren.
 
Hiervoor moet je toestemming vragen (inname openbaar domein). Het openbaar domein is immers van iedereen.  
 
Als de verkeersafwikkeling verandert, is het bovendien nodig om de nodige signalisatieborden te plaatsen (ongeacht de duur van de werken).  Hiervoor heb je een signalisatievergunning nodig.
 

Hoe aanvragen

Beide vergunningen moeten tenminste 10 werkdagen voor de start van de werken worden aangevraagd. Dat kan je online doen of via een afspraak met de dienst mobiliteit en verkeer. 
 

Procedure

Daarna verleent de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar toelating tot de inname van openbaar domein en eventueel voor het plaatsen van de tijdelijke signalisatie op de openbare weg op basis van de ingediende aanvraag, overeenkomstig de ingediende plannen en art. 78 van het reglement op de politie van het wegverkeer (verkeerswet/wegcode).
 

Kostprijs

Gratis