Landbouwschade

Landbouwschade

Wat

Land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming uitzonderlijke droogte en overvloedige regenval, buitengewone schade hebben aan hun teelten kunnen een beroep doen op de schattingscommissie.

De schattingscommissie is samengesteld uit :

  • de burgemeester of zijn afgevaardigde
  • de gewestingenieur van de administratie Landbouw en visserij
  • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directe Belastingen
  • expert-landbouwers

Wat kan u doen?

Je moet tijdig het correct ingevulde aanvraagformulier indienen bij de milieudienst.

Dit kan:

  • online
  • per brief naar Dorpsstraat 16, 3650 Bocholt
  • per mail naar milieu@bocholt.be

Wat doen wij?

Onder impuls van de provincie is in elke gemeente een landbouwaanspreekpunt aangeduid. In Bocholt wordt deze taak opgenomen door de milieu-ambtenaar. Eén van de taken in dit kader is de bijeenroeping van de schattingscommissie voor vaststelling van schade aan teelten. Deze vaststelling is een belangrijke stap in het eventueel bekomen van een vergoeding, indien de overmacht als landbouwramp wordt erkend.

De schattingscommissie heeft een uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.