Pacht

Pacht

Wat

Een aantal landbouwgronden, eigendom van het stadsbestuur, worden verpacht aan landbouwers overeenkomstig de zogenaamde pachtwet. Enkel landbouwers kunnen zich beroepen op de pachtwet.