Standplaats kermis(sen)

Standplaats kermis(sen)

Wat

In Bocholt zijn er zeven kermissen per jaar. De plaatsen worden toegekend per abonnement. Foorkramers die een plaats wensen in te nemen op één of meerdere van deze kermissen, dienen hun aanvraag te richten aan het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen

Online of op afspraak bij de plaatsmeester van de kermissen.

Procedure

De plaatsmeester van de kermissen is aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Hij/zij ontvangt de aanvragen, beoordeelt ze op hun nauwkeurigheid en wijst de standplaatsen toe.

Er zijn twee types van kermisstandplaatsen:

 • standplaatsen met abonnement
 • standplaatsen die toegewezen worden voor de duur van de kermis.

Het abonnement is de algemene regel. Een abonnement wordt je toegewezen als je 3 jaar na elkaar een standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. Een abonnement is 5 jaar geldig en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

Een standplaats wordt toegekend via proces-verbaal na publicatie van een vacature, controle van de voorwaarden en een vergelijking van de kandidaturen volgens deze criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de ervaring en de deskundigheid van de uitbater en van de aangestelde verantwoordelijken van het personeel
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Meebrengen

 • machtiging voor het uitoefenen van kermisactiviteiten als werkgever (en machtigingen voor het uitoefenen van kermisactiviteiten als werknemer voor elke medewerker)
 • verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
 • voor de attracties met voortbeweging van personen aangedreven door een niet-menselijke energiebron, naast een risicoanalyse, ook beschikken over het bewijs van opstellingsinspectie, onderhoudsinspectie en periodiek nazicht;
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie over de vereiste gezondheidsdocumenten beschikken (FAVV).

Kostprijs

In de gemeente Bocholt wordt geen standgeld gevraagd aan de gewone kermisattracties. Enkel de vestigingen voor kermisgastronomie betalen een forfaitair standgeld van € 100,00 per kermis.