Taxi-vergunning (vergunning individueel bezoldigd personenvervoer)

Taxi-vergunning (vergunning individueel bezoldigd personenvervoer)

Wat

Met 1 vergunning keuze uit 4 diensten

Vanaf 1 januari 2020 kunnen taxibedrijven een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan jouw bedrijf 4 diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: uw voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
 • Standplaatstaxi: uw voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. U beschikt over een machtiging van die gemeente.
 • Ceremonieel vervoer: uw voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van uw voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

Nieuw in de taxiwetgeving

Volgens de nieuwe taxiwetgeving:

 • worden de taxitarieven vrij bepaald voor de straattaxi’s. Voor de standplaatstaxi bepaalt de gemeente de tarieven;
 • zijn er minimale emissienormen voor voertuigen. Deze gelden niet voor ceremonieel vervoer;
 • kunnen taxidiensten gebruik maken van taxistandplaatsen in andere gemeenten;
 • moet enkel de standplaatstaxi verplicht een taxilicht dragen en een taxameter aan boord hebben;
 • moet de straattaxi werken via een taxi-app en moeten de tarieven duidelijk geafficheerd worden; (hierover bestaat nog discussie!)
 • is er geen beperking meer op het aantal voertuigen per gemeente. De wachtlijst verdwijnt. Gemeenten kunnen wel een beperking instellen op het aantal standplaatstaxi’s;
 • moet elke taxichauffeur in het bezit zijn van een geldige bestuurderspas.

Hoe een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen

Wie kan dit aanvragen?

Je hebt een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Waar aanvragen?

Je vraagt de vergunning online aan of maakt een afspraak met de dienst lokale economie.

Hoe vergunning aanvragen?

De aanvraag verloopt volledig digitaal via  Centaurus 2020 (IBPV)

Wat meebrengen

 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …).

Indien u voldoet aan deze voorwaarden, ontvangt u een vergunning IBPV die geldig is voor 5 jaar. Zij wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard (of 60 dagen indien in de vakantieperiode).

Kostprijs

De vergunning is gratis. Als exploitant betaalt u jaarlijks een retributie van 350 euro per voertuig. Als het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 01/01/2025, betaalt u 250 euro.