Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarde

Wie een nachtwinkel wil openen, openhouden of heropenen moet dat schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, dat de vergunning ook kan weigeren als dat in het belang van de openbare orde, rust of gezondheid is.

Hoe gaan we te werk?

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.