Werken aan de Sint-Willibrorduskerk

Opdracht:  Restauratiewerken aan de Sint Willibrorduskerk – Fase 4 en 5: Restauratiewerken aan het interieur

Ligging: Bergerheidestraat 2, 3950 Bocholt (Reppel), Afdeling 2, Sectie B, Nummer 200c en 201

Opdrachtgevend Bestuur: Kerkfabriek Sint Willibrordus, p.a. Reppelerweg 233, 3950 Bocholt (Reppel), 089/46.44.83   i.s.m. Gemeentebestuur Bocholt

Ontwerper: Architektenburo Erik Martens & Partners, Heirweg 12, 3680 Maaseik, 089/565.378

Studiebureau Technieken: JC Engineering, Hoogdorpsstraat 8, bus 12, 3570 Alken, 011/31.61.16

Studiebureau Stabiliteit: BEC nv, Jubelfeestlaan 51, 1080 Brussel, 02/424.07.95

Heb je een vraag? Klik hier.

Onze diensten nemen binnen de twee werkdagen contact.

De restauratiewerken

FAQ

… 

 

Timing uitvoering

Fase 1. 

Fase 2. 

Fase 3.

 

Volg hier de werken !

Toelichting restauratiewerken

Tussen 1993 en 2010 is het exterieur (daken, gevels en glasramen) van de Sint Willibrorduskerk te Reppel gerestaureerd in verschillende fases. In de komende jaren zal ook het Interieur gerestaureerd worden. Aangezien de kerk deels uit een ‘beschermd’ en deels uit een ‘niet-beschermd’ gedeelte bestaat, zal de restauratie van het interieur ook in 2 fases worden uitgevoerd.

Het interieur, dat zoals in de meeste kerken bestaat uit 1 grote open ruimte, zal tijdens de restauratiewerken opgedeeld worden in kleinere zones die allen een ondersteuning bieden aan het kerkelijke gebeuren. Zo komt er naast de zone voor vieringen ook een ontmoetingsruimte voor parochianen, een vergaderruimte die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor catecheselessen, een keuken waar men een receptie kan voorbereiden en de nodige toiletten. Het ontwerp laat d.m.v. grote gebogen schuifdeuren toe om bij uitgebreide kerkelijke vieringen de zone voor de vieringen aanzienlijk te vergroten zodat meer kerkbezoekers de diensten kunnen volgen.

De Kerkfabriek, het Gemeentebestuur en het architectenbureau zijn er van overtuigd dat deze hedendaagse herinterpretatie van de kerk ten goede zal komen aan de bevolking van Reppel en bij uitbreiding aan de volledige bevolking van Bocholt. De ‘nieuwe’ kerk zal mogelijkheden bieden voor de toekomst en zal een uitgebreider gebruik van de totale ruimte optimaliseren, voor zowel parochianen als bezoekers.

Het kerkgebouw zal in de toekomst terug aantrekkelijker worden op een meer hedendaagse manier en dit zowel wat het gebruik betreft als sacrale ruimte als het gebruik als ontmoetingsruimte, zowel voor de bevolking van Reppel en de talloze bezoekers die aangetrokken zullen worden door deze vernieuwde visie op de architectuur van dit prachtige kerkgebouw.

Met dit project wil het Gemeentebestuur van Bocholt in samenwerking en overleg met de Kerkfabriek Sint Willibrordus – Reppel de slogan ‘Reppel, Dorp met toekomst’ waar maken.