Plaatsen van wegwijzers naar bedrijven en handelszaken

Plaatsen van wegwijzers naar bedrijven en handelszaken

Wat

Handelszaken en bedrijven kunnen wegwijzers naar hun vestiging laten plaatsen (zowel op openbaar als op privaat domein). Hiervoor dienen ze een aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, via de dienst mobiliteit en verkeer. De plaatsing van en het aantal borden is strikt gereglementeerd in een gemeenteraadsbesluit van 23 december 1992.

Hoe aanvragen

Via het aanvraagformulier bij de dienst mobiliteit en verkeer. Houd er rekening mee dat het verwerken van de aanvraag, de bestelling, levering en plaatsing van de borden enkele weken kan duren.

Procedure

De dienst mobiliteit en verkeer onderzoekt de aanvraag: ze moet o.a. voldoen aan volgende voorwaarden:

  • er mag slechts één reisroute worden aangegeven vanaf een weg voor doorgaand verkeer en dit van op een afstand van maximum 1 km voor vestigingen gelegen buiten de bebouwde kom en maximum 500 m binnen de bebouwde kom;
  • er moet gebruik gemaakt worden van het verkeersbord type F34a met een lengte van 1,20 m en 15 cm hoogte;
  • de borden mogen geen andere vermelding dragen dan de naam van de inrichting of handelszaak;
  • het aantal borden wordt per inrichting of handelszaak beperkt tot maximum 3;
  • na goedkeuring van de aanvraag zorgt de gemeente voor de bestelling en de plaatsing. De gemeente ontvangt de factuur van de leverancier en zal ze daarna bij u terugvorderen.
  • de plaatsen waar de wegwijzers mogen worden aangebracht, zullen door de burgemeester worden aangeduid;
  • er mag niet meer dan één wegwijzer met dezelfde aanduidingen op eenzelfde weg worden geplaatst.

Kostprijs

De effectieve prijs van de bestelling en de plaatsing. Momenteel is dat ± € 50,00 per bord, incl. B.T.W.+ transportkosten).