Een speelstraat organiseren

Een speelstraat organiseren

Wat

De straat waar kinderen opnieuw koning worden !

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden, zodat kinderen veilig en ongehinderd op straat kunnen spelen.

Hoe aanvragen

Wil jouw buurt deze zomervakantie een speelstraat organiseren? Neem dan contact op met de cultuurdienst.

Aanvragen voor het inrichten van speelstraten dienen ten laatste op 30 april toe te komen bij het gemeentebestuur. De gekende speelstraten zullen in maart de nodige formulieren ontvangen.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding ‘Speelstraat’ sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Gemeentelijke steun

Het gemeentebestuur van Bocholt ondersteunt de speelstraten financieel

 • Een speelstraat ontvangt een financiële tegemoetkoming van € 75,00.
 • Een speelstraat die voor de eerste maal georganiseerd wordt, krijgt nog € 100,00 extra als opstartpremie!

Daarnaast kan je buurt materialen ontlenen  (o.a. verkeerssignalisatie en een speelkoffer), en kan er beroep gedaan worden op de gratis vrijwilligersverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Het gemeentebestuur sluit tevens voor elke speelstraat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor het plaatsen van de afrastering en één eetactiviteit.