Toelage aan carnavalstoeten

Toelage aan carnavalstoeten

Wat

Bocholt is carnaval, en carnaval is Bocholt. De gemeente kent een lange carnavalstraditie, getuige daarvan zijn de ruim 30 actieve carnavalsgroepen in onze gemeente. Het gemeentebestuur wil de organisatie van carnavalsstoeten en de deelname van Bocholter verenigingen en groepen aan de plaatselijke carnavalsstoeten stimuleren in het kader van de bevordering van de buurtwerking en de versterking van het sociaal weefsel. Het huidige reglement ‘toelage carnavalsstoeten’ bestaat al sinds 2004 en kreeg in 2014 een vormelijke opfrisbeurt.

Voorwaarde

Er kunnen toelagen verleend worden aan verenigingen en groepen uit Bocholt die een carnavalstoet organiseren of er aan deelnemen in de gemeente tot een maximum bedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel jaar/6490070/MENS/0709/ van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt verleend. Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een toelage moet de carnavalsvereniging, vereniging of groep voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hetzij een carnavalstoet in Bocholt/Kaulille organiseren.
  • En/of als carnavalsvereniging, vereniging of groep deelnemen aan minstens één carnavalstoet in Bocholt/Kaulille, in het bezit zijn van een volgnummer voor de stoet, uitgereikt door de organiserende carnavalsvereniging en er zich toe verbinden om het stoetreglement van de organisatoren van de stoet strikt na te leven.
  • Ermee akkoord gaan dat de organiserende carnavalsvereniging en/of het gemeentebestuur controles kan uitvoeren.

Berekening

37,50 % van het budget wordt op basis van volgend puntenstelsel verdeeld over de carnavalsverenigingen die een stoet organiseren:

  • Elke carnavalsvereniging die een stoet organiseert krijgt als basis 250 punten.
  • Per deelnemende wagen of groep met volgnummer krijgt de carnavalsvereniging 15 punten extra.
  • Per carnavalsvereniging wordt een puntentotaal vastgesteld dat de verhouding bepaalt waarop het voorziene budget verdeeld wordt over de verenigingen die in aanmerking komen.

62,50 % van het budget wordt op basis van volgende categorieën verdeeld over de verenigingen/groepen die deelnemen aan een carnavalstoet:

  • minder dan 10 personen met of zonder wagen: 25 punten
  • 10 of meer personen zonder wagen: 50 punten
  • 10 of meer personen met wagen: 75 punten
  • Een vereniging of groep die aan 2 stoeten deelneemt krijgt slechts eenmaal de basispunten en een toeslag van 10 punten voor deelname aan 2 stoeten.

Uitbetaling

De organisatoren van de carnavalsstoeten dienen na de stoet een verslag in bij het gemeentebestuur waarin het aantal deelnemende groepen wordt aangegeven op basis waarvan de toelage kan berekend worden. De stoetorganisatoren geven in het verslag eveneens aan of de vereniging of groep die deelnam het stoetreglement heeft nageleefd. De uitbetaling van de toelage gebeurt op het door de carnavalsvereniging/vereniging/groep opgegeven rekeningnummer binnen twee maanden nadat het gemeentebestuur in het bezit is van alle informatie.