Kauliller grafheuvels

Kauliller grafheuvels

Wat

Wist je dat er meer dan 2.500 jaar geleden al mensen woonden in onze gemeente? Al moet je goed zoeken, toch kunnen we nog sporen van hen terugvinden. Al heel lang geleden, van in de Vroege Landbouwtijd, was er bewoning in Kaulille. Sporen hiervan – onder meer stenen werktuigen – vond men op de Marseheide, de Balkerheide en op de Dorperheide. Ook vond men in Kaulille akkercomplexen met vierkante akkers, de zgn. raatakkers of celtic fields. Maar het meest tot de verbeelding spreken de grafheuvels, die in 1981 ontdekt werden op de Dorperheide, langs de weg Kaulille-Hamont, tijdens kaalkap- en heraanplantingswerken.

Deze opgravingen werden uitgevoerd in 1983-1984 door Annemie Engels, in opdracht van de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen. De twaalf gevonden grafheuvels bevinden zich aan de rand van een hoge zandrug tussen de valleien van de Warmbeek en de Abeek, op de zijflank van het dorp. Uit onderzoek bleek dat ze dateren uit de Vroege IJzertijd of de Hallstattperiode (700 – 450 v. Chr.). Ze zijn dus wellicht meer dan 2.500 jaar oud! De meesten hadden een diameter tussen de 8 en 14 m met een zichtbare hoogte van 50 tot 60 cm. Slechts vijf van de twaalf grafheuvels hadden een randstructuur: bij vier werd een paalkrans en bij één een kringgreppel vastgesteld. Er werden ook kringgreppels zonder grafheuvel gevonden en vlakgraven d.w.z. zonder aanwijsbaar grafmonument.

Het aardewerk, vooral emmervormige urnen met vingertopindrukken en urnen met glad oppervlak, wordt nu bewaard in het molenhuisje van Kaulille. Daarnaast vond men ook metalen voorwerpen zoals sieraden, ringen en een bronzen sierspeld. Binnen het Maas-Demer-Scheldegebied vertegenwoordigt de site ‘Dorperheide’ op gebied van metalen vondsten een relatief rijk grafveld.

In 2005 verscheen er een grondige analyse van Nienke Vanbutsele Het urnenveld uit de Vroege Ijzertijd op de Dorperheide te Kaulille. Aangezien het archeologisch bodemarchief bedreigd wordt  door onder meer bosbouwwerken, heeft de gemeente Bocholt contact opgenomen met Monumentenwacht Vlaanderen en het Regionaal Landschap Lage Kempen met de bedoeling dit gebied verder te onderzoeken, te beschermen en educatief te ontsluiten.

 

En ook nog dit…
We zijn op zoek naar erfgoedambassadeurs!
Draag jij het lokale erfgoed een warm hart toe en wil je dit unieke erfgoed mee helpen ontwikkelen?
Dan nodigen we je graag uit op deze lezingavond. Zo kan jij in de toekomst dit erfgoed mee promoten!
Inschrijven via e-mail aan: morien.schroyen@rllk.be