Projecten en publicaties

Projecten en publicaties

Publicaties

Volgende erfgoedpublicaties zijn nog te verkrijgen bij de snelbalie in het Huis van de gemeente:

 • Het Bocholter woordenboek (€ 10,00)
 • Het Kauliller woordenboek (€ 10,00)
 • Met een geloof dat torens verzet – de torenverplaatsing in Bocholt van 1910 (€ 15,00)
 • Toponymie van Bocholt  – J. Molemans (€ 6,00)

 

Projecten

Aan deze projecten werkt de gemeente Bocholt mee:

Een woordje uitleg over de Kauliller grafheuvels:

Wist je dat er meer dan 2.500 jaar geleden al mensen woonden in onze gemeente? Al moet je goed zoeken, toch kunnen we nog sporen van hen terugvinden. Al heel lang geleden, van in de Vroege Landbouwtijd, was er bewoning in Kaulille. Sporen hiervan – onder meer stenen werktuigen – vond men op de Marseheide, de Balkerheide en op de Dorperheide. Ook vond men in Kaulille akkercomplexen met vierkante akkers, de zgn. raatakkers of celtic fields. Maar het meest tot de verbeelding spreken de grafheuvels, die in 1981 ontdekt werden op de Dorperheide, langs de weg Kaulille-Hamont, tijdens kaalkap- en heraanplantingswerken.

Deze opgravingen werden uitgevoerd in 1983-1984 door Annemie Engels, in opdracht van de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen. De twaalf gevonden grafheuvels bevinden zich aan de rand van een hoge zandrug tussen de valleien van de Warmbeek en de Abeek, op de zijflank van het dorp. Uit onderzoek bleek dat ze dateren uit de Vroege IJzertijd of de Hallstattperiode (700 – 450 v. Chr.). Ze zijn dus wellicht meer dan 2.500 jaar oud! De meesten hadden een diameter tussen de 8 en 14 m met een zichtbare hoogte van 50 tot 60 cm. Slechts vijf van de twaalf grafheuvels hadden een randstructuur: bij vier werd een paalkrans en bij één een kringgreppel vastgesteld. Er werden ook kringgreppels zonder grafheuvel gevonden en vlakgraven d.w.z. zonder aanwijsbaar grafmonument.

Het aardewerk, vooral emmervormige urnen met vingertopindrukken en urnen met glad oppervlak, wordt nu bewaard in het molenhuisje van Kaulille. Daarnaast vond men ook metalen voorwerpen zoals sieraden, ringen en een bronzen sierspeld. Binnen het Maas-Demer-Scheldegebied vertegenwoordigt de site ‘Dorperheide’ op gebied van metalen vondsten een relatief rijk grafveld.

In 2005 verscheen er een grondige analyse van Nienke Vanbutsele Het urnenveld uit de Vroege Ijzertijd op de Dorperheide te Kaulille. Aangezien het archeologisch bodemarchief bedreigd wordt  door onder meer bosbouwwerken, heeft de gemeente Bocholt contact opgenomen met Monumentenwacht Vlaanderen en het Regionaal Landschap Lage Kempen met de bedoeling dit gebied verder te onderzoeken, te beschermen en educatief te ontsluiten.

 • https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/feestelijke-opening-van-de-ontdek-het-dorp-wandeling-bocholt (2018): wandelkaart te verkrijgen op dienst Toerisme en in bib ‘de Priool’Meer info: http://www.ontdekhetdorp.be/ontdek-bocholt.php
 • https://www.vlaamsemeestersinsitu.be/nl/home: beleef Vlaamse Meesters waar ze thuis zijn op 45 locaties, van Bocholt tot Nieuwpoort. Gestart in juni 2019 en verlengd tot oktober 2020. De twee locaties in Limburg nl. Bocholt en Maaseik zijn verbonden door een fietsroute. Kaart te verkrijgen bij Dienst Toerisme. https://www.vlaamsemeestersinsitu.be/nl/node/194
 • https://www.verhalis.nl/de-dodendraad-leeft : In het najaar van 2018 plantten we langs de hele Nederlands-Belgische grens een lint van tweehonderdduizend witte krokussen. Toen was het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend en de Dodendraad werd afgebroken. Alle scholen van Bocholt namen hieraan deel. Nog elk jaar kan je dus wandelen of fietsen langs het krokuslint.De fietsgids van deze route kan je nog steeds bestellen (zie website). 540 kilometer langs 26 reconstructies, monumenten en verhalen van de Dodendraad. Vanuit de heuvels bij Vaals tot aan het Zwin bij Cadzand, of omgekeerd. Een fietsavontuur over autoluwe landsweggetjes en vrij liggende fietspaden. Zeven tot tien dagen trappen door een afwisselend landschap van heuvels, rivieren, moerasgebieden, bossen en heide, door bijzondere grensdorpen en langs de wereldsteden Maastricht en Antwerpen. Een langeafstandsfietsroute via knooppunten voor fietsers van ieder niveau. Laat je verrassen door wat in eigen land nog te ontdekken valt!
 • MolenNetwerk KempenBroek: https://www.kempenbroekmolens.nl/index.php/molenkaart: onsluiting van de molens van Bocholt en Kempen-Broek door een fietsroute (4 routes van ongeveer 40km)

    https://www.kempenbroekmolens.nl/index.php/oproep: onsluiting van de molens met de Erfgoedapp van Faro. In 2020 zijn de molens van        oa Bocholt aan de beurt met de Kempenmolenroute.

 • Restauratie 2e fase Sevensmolen (2020 -2021)
 • Stabiliteitswerken aan de Luysmolen
 • Elk jaar worden de kapellen in Bocholt gecontroleerd door onze Technische Dienst en zo nodig hersteld.
 • Restauratie Barbarabeeld van Cooppal en herplaatsing van het beeld tegen de linkergevel van de pastorie van Kaulille (2020)
 • Collectieve aansluiting van alle erfgoedkundig waardevolle gebouwen in Bocholt bij Monumentenwacht (2020).