Hulppost en medisch advies

Hulppost en medisch advies

Wat

Wanneer je een activiteit organiseert, is het raadzaam om na te gaan of er al dan niet een medische hulppost moet voorzien worden. Via een vragenlijst ‘PRIMA’ (Plan Risico’s en Manifestatie) geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid je hierover advies.
 

Voor wie?

Iedereen die een publieke activiteit organiseert kan de vragenlijst invullen.

Hoe aanvragen

Via deze link kan je de vragenlijst invullen. Volg de opgegeven instructies. Wanneer je de vragenlijst hebt ingevuld, stuur je hem door aan preventie@bocholt.be. Het preventief advies zal je worden toegestuurd.
 

Procedure

 

  Fase

  Wie?

  Wat?

 Te verwachte termijn (te   rekenen vanaf de   aanvraagdatum)

1. Invullen vragenlijst luik organisatie

Organisator

Excel bestand invullen

ten laatste 3 maanden voor het evenement

2. Invullen vragenlijst luik ambtenaar noodplanning

Ambtenaar noodplanning

Controleert of de aanvraag volledig en correct is ingevuld en beantwoordt de vragen bestemd voor de ambtenaar noodplanning

 

3. a. Kleine inzet van een medische hulppost

Ambtenaar noodplanning

Advies bezorgen aan de organisator en burgemeester

 

3 b. Inzet ziekenwagen of MUG

Ambtenaar noodplanning

Stuurt bestand door aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

 

3 b.

FOD Volksgezondheid

Geeft advies aan organisator en burgemeester. Stelt dienst 100 in kennis.

 

 

5. Controle

Organisator

Invullen tabblad verzorging en bezorgen aan ambtenaar noodplanning

3 weken na activiteit

 

Dit initiatief past in het monodisciplinair interventieplan van discipline 2 (volksgezondheid). PRIMA, Plan Risico’s en Manifestatie, is een aanvulling van het Medisch Interventieplan (MIP).