Beamer en projectiescherm

Beamer en projectiescherm

Wat

Een erkende Bocholter vereniging kan een beamers en projectiescherm uitlenen. 

We beschikken over twee beamers en projectieschermen die we ter beschikking stellen.

Het reserveren, ophalen en terugbrengen van deze materialen gebeurt bij de dienst Vrije Tijd in Jeugd- en Cultuurhuis de Steen.

Voor wie

Je bent een erkende Bocholter vereniging.

Hoe aanvragen

De beamer moet vooraf gereserveerd worden met vermelding van de volgende contactgegevens: naam van de vereniging, naam van de verantwoordelijke, GSM-nummer van de verantwoordelijke.

Procedure

 • De beamer wordt opgehaald en teruggebracht tijdens de openingsuren van de dienst Vrije Tijd.
 • De beamer wordt na afloop van de activiteit zo snel mogelijk teruggebracht (in principe de eerste werkdag na de activiteit).
 • De ontlener verbindt zich ertoe:
  • als een goede huisvader zorg te dragen voor het uitgeleende materiaal;
  • het materiaal terug te brengen in dezelfde staat als waarin het werd ontleend;
  • alle verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt op te volgen;
  • het uitgeleende materiaal niet aan derden over te dragen, uit te lenen of ter beschikking te stellen.
 • De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal. Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet hij de volgende regels in acht nemen:
  • onmiddellijk moet hij de uitleendienst op de hoogte brengen hetzij telefonisch, hetzij via e-mail;
  • in geval van diefstal moet hij onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan de uitleendienst;
  • in geval van schade moet hij er zich van onthouden zelf de nodige herstellingen uit te voeren.

Wanneer een ontlener deze bepalingen niet naleeft, kan het college van burgemeester en schepenen, afgezien van de schade die al dan niet vergoed dient te worden, de ontlener tijdelijk of definitief uitsluiten van het recht om gebruik te maken van dit aanbod.

Kostprijs

Gratis